3DEXPERIENCE CATIA - Kết nối con người, quy trình và dữ liệu

January 31, 2023

Double-click this headline to edit the text.

3DEXPERIENCE CATIA không những cung cấp tất cả các tính năng mà một kỹ sư cơ khí cần mà còn mang lại nhiều giá trị hơn bằng cách kết hợp mọi thứ lại với nhau trên một nền tảng cộng tác. Phát triển sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác, nhưng sự hợp tác tốt là rất khó. Một báo cáo của Tech Clarity cho thấy rằng 93% công ty cho biết họ cần cải thiện sự hợp tác với các nhóm khác nhau.

Nghiên cứu cho thấy rằng trong lĩnh vực kỹ thuật, sự hợp tác kém dẫn đến việc phải làm lại thiết kế nhiều hơn, trễ thời hạn, chu kỳ thiết kế dài hơn, lãng phí nhiều thời gian hơn cho những hoạt động không mang lại giá trị gia tăng và mắc lỗi thiết kế. Những tác động này gây ra hiệu ứng một chuỗi các lỗi dây truyền và làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh, tự đó tác động xấu tới lợi nhuận của doanh nghiệp (Hình 1)

Double-click this headline to edit the text.

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
must read

Popular Articles

@VSCPS - Đồng hành cùng doanh nghiệp sản xuất tạo nên giá trị
VSCPS cung cấp các giải pháp tổng thể cho các ngành công nghiệp sản xuất như quản lý vòng đời sản phẩm, lập kế hoạch, sản xuất song sinh ảo,...
© Copyright 2023 VSCPS.
Top crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram