CADMakers nâng cao năng suất thiết kế công trình xây dựng với 3DEXPERIENCE

February 2, 2023

Tự động hóa thiết kế hệ thống lớn

Sử dụng Digital Twins, Cadmakers sử dụng công nghệ này để hỗ trợ khách hàng cho những dự án lớn. Với những ưu điểm như single source of truth bao gồm mô hình kèm dữ liệu bên trong, cung cấp giải pháp từ mô hình 3D cho đến giai đoạn thi công, tạo bản vẽ thiết kế và lắp ráp thi công, nhiều giải pháp tự động hóa để giảm thời gian phát triển, tự động tạo danh sách BOM.

Thiết kế hệ thống HVAC từ logic cho tới vật lý

Sử dụng Digital Twins, Cadmakers sử dụng công nghệ này để hỗ trợ khách hàng cho những dự án lớn. Với những ưu điểm như single source of truth bao gồm mô hình kèm dữ liệu bên trong, cung cấp giải pháp từ mô hình 3D cho đến giai đoạn thi công, tạo bản vẽ thiết kế và lắp ráp thi công, nhiều giải pháp tự động hóa để giảm thời gian phát triển, tự động tạo danh sách BOM.

Tự động hóa thiết kế mặt dựng - cửa sổ

Bắt đầu từ bản vẽ 2D được cung cấp từ các nhà thầu để phát triển mô hình Digital Twins với đội ngũ kĩ sư nhiều năm kinh nghiệm. Sau khi Digital Twins đã được hoàn thành, có thể xuất nhiều thông tin từ mô hình đã xây dựng như báo cáo các vấn đề gặp phải khi mô phỏng xây dựng thi công, bản vẽ lắp ráp thi công, BOM, bản mô hình có thể xem trên website, mô phỏng xây dụng 4D, 5D.
must read

Popular Articles

@VSCPS - Đồng hành cùng doanh nghiệp sản xuất tạo nên giá trị
VSCPS cung cấp các giải pháp tổng thể cho các ngành công nghiệp sản xuất như quản lý vòng đời sản phẩm, lập kế hoạch, sản xuất song sinh ảo,...
© Copyright 2023 VSCPS.
Top crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram