Phần mềm

ALTAIR EDEM

Altair EDEM là phần mềm mô phỏng vật liệu và phân tích chính xác cách vật liệu tương tác trên thực tế trên môi trường ảo. Phần mềm có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với công cụ CAE khác

Những đặc điểm nổi bật của phần mềm Altair EDEM

Mô phỏng bất kỳ loại vật liệu nào

Altair EDEM là phần mềm mô phỏng sử dụng phương pháp phân tử rời rạc, xác định và tính toán chính xác hiệu quả để mô hình hóa các loại hạt trong thực tế như than, đá, bột, ngũ cốc,...

Mô phỏng chính xác hành vi vật liệu 

Sau khi mô phỏng các mô hình vật lý có thể xác định chính xác tính chất của các loại hạt trong các điều kiện khác nhau như khô, dính, ướt, nén,...

Quy trình làm việc nhanh chóng và dễ dàng

Giao diện  người dùng trực quan, mô phỏng nhanh chóng, dễ sử dụng và có sẵn mô hình vật lý tự chọn 

Tích hợp CAE hoặc làm việc độc lập

EDEM kết hợp với các công cụ FEA truyển thống khác như MBD cho mô phỏng động lực học và kết cấu hệ thống, CFD co mô phỏng dòng chảy,...

Tùy biến theo các hành vi của vật liệu 

EDEM kết hợp với vật lý tùy chỉnh với API cho các mô phỏng phức tạp và hành vi của vật liệu nâng cao: bề mặt độ ẩm cao, kết tụ, vỡ, các hạt từ tính,...

Trực quan hóa và phân tích sản phẩm 

Tích hợp bộ công cụ phong phú để trực quan hóa và phân tích. Tùy chọn xuất dữ liệu và thư viện Python có sẵn cho thiết lập quá trình hậu xử lý
edem altair, demo edem, mo phong

Các giai đoạn chính của phần mềm EDEM.

Phần mềm EDEM bao gồm 3 giai đoạn chính: EDEM Creator, EDEM Simulator và EDEM Analyst.

1. EDEM Creator

Là bước đầu tiên xử lý cho việc thiết lập mô hình mô phỏng EDEM
- Thiết lập mô hình nhanh chóng, hợp lý với giao diện trực quan, dễ sử dụng cho người sử dụng phần mềm.
- Nhập dữ liệu hình học của các vật mẫu từ các loại tệp
- Xác định quỹ đạo chuyển động của vật mẫu
- Lập mô hình các loại vật liệu tương tự từ thực tế và các phần tử rời rạc đã được xác định và có tính linh hoạt cao.
- Chọn mô hình vật lý tiếp xúc, xác định thuộc tính vật liệu hoặc thêm mô hình vật liệu từ thư viện của EDEM

2. EDEM Simulator

Là một chương trình mô phỏng nhanh chóng và hiệu quả
- Bộ giải DEM tiên tiến với độ linh hoạt cao, sử dụng được trên các máy trạm đa lõi
- Có độ chính xác cao
- Mô phỏng hệ thống hạt phức tạp
- Có cửa sổ trực tiếp đánh giá tiến độ và hiệu suất
- Dễ dàng dừng mô phỏng, xuất dữ liệu đầu ra nhanh chóng

 3. EDEM Analyst

Môi trường hậu xử lý, các mô phỏng được xem xét và xử lý
- Sở hữu bộ công cụ mở rộng để trực quan hóa và phân tích( bảng màu, đồ thị)
- Tạo các hình ảnh và video tốc độ cao
-Khai thác dữ liệu: tùy chọn xuất tất cả dữ liệu kết quả mô phỏng ở định dạng .CSV  cũng như các tệp ENSIght để trực quan hóa nâng cao
- Sử dụng dữ liệu từ thư viện Python để xử lý a phân tích dữ liệu mô phỏng.
Altair EDEM mô phỏng vật liệu dạng hạt; mô phỏng vật liệu; mô phỏng hạt
mô phỏng quy trình sản xuất; mô phỏng công nghiệp nặng, mô phỏng nông nghiệp
EDEM -creator, các bước mô phỏng vật liệu

Muốn tìm hiểu thêm ?

Giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn là gì? Cùng nhau trải nghiệm dùng thử sản phẩm .
@VSCPS - Đồng hành cùng doanh nghiệp tạo nên giá trị
VSCPS cung cấp các giải pháp tổng thể cho các ngành công nghiệp như quản lý vòng đời sản phẩm, lập kế hoạch, sản xuất song sinh ảo, quản lý chất lượng sản phẩm, mô phỏng và thiết kế,....
© Copyright 2023 VSCPS.
Top crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram