Phần mềm

Altair HyperMesh

Altair Hypermesh - phần mềm chuyên dụng chia lưới cho quá trình mô phỏng về tính toán, phân tích: cơ tính, nhiệt học và tần số dao động

Altair HyperWork - Phần mềm hàng đầu mô phỏng phần tử hữu hạn với độ chính xác cao

Bộ tiền xử lý các phần tử hữu hạn đa ngành quản lý việc tạo ra các mô hình lớn nhất và phức tạp nhất, liên kết các mô hình với 

Muốn tìm hiểu thêm ?

Giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn là gì? Cùng nhau trải nghiệm dùng thử sản phẩm .
@VSCPS - Đồng hành cùng doanh nghiệp tạo nên giá trị
VSCPS cung cấp các giải pháp tổng thể cho các ngành công nghiệp như quản lý vòng đời sản phẩm, lập kế hoạch, sản xuất song sinh ảo, quản lý chất lượng sản phẩm, mô phỏng và thiết kế,....
© Copyright 2023 VSCPS.
Top crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram