Phần mềm

Altair HyperWorks

Mô phỏng thiết kế, chia lưới chính xác, quản lý các mô hình lớn,...

Giới thiệu về Altair HyperWorks

Altair HyperWorks cung cấp các quy trình công việc hiệu quả, dễ học giúp tận dụng kiến thức và tăng hiệu suất công việc của nhóm. Altair HyperWorks cho phép phát triển hiệu quả các sản phẩm ngày càng phức tạp, tối ưu hóa thiết kế ý tưởng, lập mô hình CFD.
Ứng dụng Altair HyperWorks

Tại sao nên lựa chọn Altair HyperWorks?

Phát triển sản phẩm nhanh hơn 

Altair HyperWork-1
Altair tích hợp các công cụ cần thiết cho vòng đời sản phẩm, kết nối các chương trình và hệ thống, đồng thời cho phép quản lý các biến thể và hệ thống phụ trong cùng một mô hình

Tạo ra các cộng tác đa ngành 

changshu_innovation-chuyen-doi-so-doanh-nghiep-truyen-thong-vscps-2023
Các mô phỏng sản phẩm với độ chính xác cao được kết nối trong cùng môi trường tạo ra các cộng tác đa ngành

Mô hình hóa chính xác thiết kế 

Ứng dụng Altair HyperWorks
HyperWorks là môi trường CAE hợp nhất để phát triển sản phẩm được thiết kế trên nền tảng Altair HyperMesh

Các tính năng chính 

Quy trình làm việc nhanh chóng, trực quan

Quy trình công việc được tối ưu hóa cho các quy trình làm việc cụ thể bao gồm phân tích độ mỏi, tối ưu hóa thiết kế ý tưởng, lập mô hình CFD, mô phỏng thiết kế ,... đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm 

Quản lý các mô hình lớn

Sử dụng hệ thống PMD với khả năng quản lý và kết nối hai chiểu, đồng thời cho phép quản lý dễ dàng các biến thể và hệ thống phụ trong cùng một mô hình

FE trực tiếp và Mô hình hóa hình học 

Với khả năng lập mô hình trực quan sản phẩm và tạo được các đánh giá các phương án thiết kế. Altair HyperWorks giới thiệu các sửa đổi hình học trực tiếp trên mô hình FE hiện có.

Chuyển đổi file trực tiếp 

Tất cả các mo hình, tập lệnh và quy trình trên HyperMessh đều được giữ nguyên và không làm mất chức năng hiện có của phiên bản cũ 

Chia lưới hình học với độ chính xác cao

HyperWork cho phép tạo và chỉnh sửa hình học, trích xuất giữa các bề mặt, chia lưới bề mặt vf chia lưới giữa, hiệu chỉnh chất lượng của lưới. Từ đó giảm thời gian xây dựng mô hình, tăng hiệu suất làm việc của quy trình.

Mô phỏng trực quan 

Trực quan hóa sản phẩm bằng cách chia lưới chính xác và biến đổi một cách linh hoạt trên các mô hình mô phỏng trong giai đoạn đầu phát triển sản phầm
Ứng dụng Altair HyperWorks
Mô phỏng trực quan hóa sản phầm từ giai đoạn đầu phát triển sản phẩm

Altair HyperWork hoạt động như thế nào?

demo thiết kế sản phẩm trên Altair HyperWork; thiết kế sản phẩm, thiết kế ô tô
Video demo thiết kế trên phần mềm HyperWork

Muốn tìm hiểu thêm ?

Giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn là gì? Cùng nhau trải nghiệm dùng thử sản phẩm .
@VSCPS - Đồng hành cùng doanh nghiệp tạo nên giá trị
VSCPS cung cấp các giải pháp tổng thể cho các ngành công nghiệp như quản lý vòng đời sản phẩm, lập kế hoạch, sản xuất song sinh ảo, quản lý chất lượng sản phẩm, mô phỏng và thiết kế,....
© Copyright 2023 VSCPS.
Top crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram