Điều hành một mạng lưới giá trị bền vững, có thể đáp ứng linh hoạt 

Lập mô hình, mô phỏng, xây dựng và chạy mạng lưới giá trị phản ứng linh hoạt với các biến đổi của thị trường. Thiết lập các mối quan hệ mạng giá trị tìm kiếm nguồn cung ứng tốt hơn, tối ưu hóa chi phí, đáp ứng được các mục tiêu bền vững

Những lợi ích khi áp dụng giải pháp 

Thiết lập các mối quan hệ trong quá trình cung ứng, quyết định tìm nguồn cung ứng mang lại hiệu quả tốt nhất, tránh được các phát sinh trong quá trình sản xuất.

Thích nghi nhanh với sự biến đổi

Phát triển  mạng lưới cung ứng có khả năng phản ứng nhanh với những thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh

Xây dựng quan hệ đối tác

Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong mạng lưới tạo kế hoạch phát triển đồng đều

Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Đáp ứng các tiêu chuẩn bằng cách chọn lọc những nhà cung cấp có mục tiêu chung về cung cấp sản phẩm đáp ứng đúng tiêu chuẩn 

Tối ưu hóa sản phẩm 

Giảm tối đa chi phí sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo các quy định về chất lượng theo quy định 

Thu thập dữ liệu theo thời gian thực 

Thu thập dữ liệu trong mạng giá trị để có những phản ứng linh hoạt với những thay đổi của thị trường

Vai trò khi áp dụng giải pháp vào trong các ngành sản xuất

Câu chuyện thành công

Những công ty hàng đầu đang áp dụng như thế nào

@VSCPS - Đồng hành cùng doanh nghiệp sản xuất tạo nên giá trị
VSCPS cung cấp các giải pháp tổng thể cho các ngành công nghiệp sản xuất như quản lý vòng đời sản phẩm, lập kế hoạch, sản xuất song sinh ảo,...
© Copyright 2023 VSCPS.
Top crossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram