Lập kế hoạch bán hàng và vận hành với phần mềm DELMIA Quintiq

Giúp bạn trả lời chính xác câu hỏi về vấn đề sản xuất, thu mua, vận chuyển, lưu trữ sản phẩm. Phân tích chính xác thời gian, địa điểm và chi phí để thực hiện mục tiêu đó

Lập kế hoạch bán hàng và vận hành 

Thu thập dữ liệu từ mọi khía cạnh của doanh nghiệp một cách cho tiết hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng đắn nhất
delmia-quintiq-solution-sales-and-operations-planning-lap-ke-hoach-ban-hang-va-van-hanh

Các tính năng và lợi ích chính của phần mềm DELMIA Quintiq hỗ trợ lên kế hoạch bán hàng và vận hành 

Lên kế hoạch tối ưu hóa sản phẩm 
Thực hiện phân tích chuyên sâu về nhu cầu sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp
Khả năng đáp ứng của doanh nghiệp
Lập kế hoạch dự phòng ngắn hạn và dài hạn cho sản phẩm để đạt hiệu quả tốt nhất
Đưa ra các dự đoán cho sản phẩm 
Dự đoán về cung, cầu và chi phí liên quan đến sản phẩm 
Tối ưu hóa sản phẩm 
Từ nguồn dữ liệu thực tế tìm ra nguồn cung ứng và phân phối sản phẩm 
Lập kế hoạch giả định
Phân tích sản phẩm, đưa ra mọi tình huống có thể gặp phải và cách xử lý
Quản lý doanh thu
Cung cấp đúng sản phẩm cho khách hàng vào thời điểm thích hợp với giá hợp lý
Câu chuyện thành công

Những công ty hàng đầu đang áp dụng như thế nào

@VSCPS - Đồng hành cùng doanh nghiệp sản xuất tạo nên giá trị
VSCPS cung cấp các giải pháp tổng thể cho các ngành công nghiệp sản xuất như quản lý vòng đời sản phẩm, lập kế hoạch, sản xuất song sinh ảo,...
© Copyright 2023 VSCPS.
Top crossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram