Thiết lập phân tích CFD

phân tích cfd, mô phỏng cfd, dự đoán chuyển động, mô phỏng chuyển động

Tại sao cần mô phỏng CFD

Mô phỏng CFD giải quyết các bài toán liên quan đến chuyển động của /dòng chảy của chất lưu. Kết quả mô phỏng giúp ta hiểu sâu hơn về bản chất của dòng chảy và các tác động của nó đến quá trình khảo sát. 

Sự ưu việt khi mô phỏng CFD 

- Tốc độ tính toán mô phỏng được cải thiện đáng kể
- Hệ thống tiêu chuẩn được hoàn thiện 
- Sự hoàn thiện của lý thuyết mô phỏng CFD
- Ứng  dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp nhất là trong lĩnh vực Iot và Digital Twin

Tiết kiệm thời gian và chi phí                                    

- Rút ngắn thời gian giải quyết vấn đề bằng cách dùng mô phỏng xác định nguyên nhân
- Sử dụng ít các thí nghiệm, thiết bị phân tích và đo lường trong nghiên cứu và thiết kế 
- Rút ngắn thời gian thiết kế và thương mại hóa mô hình bằng mô phỏng 
- Tiết kiệm chi phí trong quá trình thiết bị hoạt động tiêu tốn ít nguyên vật liệu và năng lượng hơn

Tối ưu hóa sản phẩm để phát triển bền vững

- Rút ngắn quá trình thiết kế và thương mại 
- Mô phỏng quá trình thiết bị hoạt động giúp quá trình và thiết bị hoạt động hiệu quả, ổn định hơn. Định hướng sản phẩm mới với xu hướng thị trường
@VSCPS - Đồng hành cùng doanh nghiệp tạo nên giá trị
VSCPS cung cấp các giải pháp tổng thể cho các ngành công nghiệp như quản lý vòng đời sản phẩm, lập kế hoạch, sản xuất song sinh ảo, quản lý chất lượng sản phẩm, mô phỏng và thiết kế,....
© Copyright 2023 VSCPS.
Top crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram