Kết nối con người, dữ liệu, ý tưởng, quy trình

Thúc đẩy quá trình kinh doanh bằng cách kết nối kết nối con người trong cùng một hệ sinh thái nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng

Những lợi ích khi sử dụng giải pháp hợp tác hiệu quả và thông minh

Thúc đẩy hợp tác cùng nhau phát triển 
Tập hợp các nhóm lại với theo cấu trúc phân tầng, mang lại sự hợp tác hiệu quả giữa các bộ phận 
Loại bỏ silo
Cho phép các nhóm với nhiều chức năng khác nhau có thể sử dụng dữ liệu trong suốt quá trình đổi mới 
Hợp lý hóa quá trình đổi mới
Triển khai các ý tưởng bằng cách thành lập dự án và phân chia nhiệm vụ trong cùng một môi trường duy nhất
Cập nhập dữ liệu nhanh chóng
Đưa ra các quyết định chính xác dựa vào dữ liệu được cập nhập theo thời gian thực. 
Làm việc thông minh và hiệu quả 
Nắm bắt, duy trì và cập nhập kiến thức của tổ chức theo thời gian thực 
Phù hợp với mọi doanh nghiệp
Lấy con người làm trọng tâm để triển khai linh hoạt mọi kế hoạch. 
Kết nối mọi lúc
Duy trì kết nối dữ liệu với các nhóm mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị
Câu chuyện thành công

Những công ty hàng đầu đang áp dụng như thế nào

@VSCPS - Đồng hành cùng doanh nghiệp sản xuất tạo nên giá trị
VSCPS cung cấp các giải pháp tổng thể cho các ngành công nghiệp sản xuất như quản lý vòng đời sản phẩm, lập kế hoạch, sản xuất song sinh ảo,...
© Copyright 2023 VSCPS.
Top crossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram